Saturday, July 26, 2008

The Weekend Has Arrived

I'm looking forward to another day as I sip my coffee. Shirley and I are getting Carissa, our granddaughter today while Mom and Dad go play.
I started a new book yesterday. I don't even know what's going to happen. I just started writing and this story line is slowly emerging. It's amazing. I wish I could explain how smoothly the words are flowing into images and action. The main character is a 16-year-old boy named Dylan. The story opens up with Dylan hiding under a wooden porch as a group of murderers discuss their thrill kills!
Tomorrow is the big day for my column - As It Stands. It'll be premiering in the Times-Standard with - A President With PTSD? The editor selected this one to start with from the three columns I gave her. I'm really looking forward to the responses.
**************************************************************************************
HERE'S A THOUGHT....

"Imagination is everything. It is the preview of life's coming attractions."
-Albert Einstein
*************************************************************************************
SOMEONE TOLD ME...

To alway be aware of any helpful item that weighs less than it's operating manual!

*************************************************************************************

1 comment:

Unknown said...

ta bán cho người khác tin tức này, nói không chừng có giá trị 500 vạn kim tệ đấy, ngươi không phải là nhìn thấy người vừa mới theo đuổi ta sao, đây chính là ta mất không ít thời gian mới lấy được hai khối ngọc bài, cầm hai khối ngọc bài này, đã có thể đi tìm hiểu các tin tức thiệt giả.

Thiếu nữ móc ra hai khối màu xanh ngọc bài, bí ẩn nhìn Nhạc Thành nói.

- Hảo, vậy ngươi trước tiên là nói cho ta nghe, nếu đáng giá, ta trước tiên cấp cho ngươi năm nghìn kim tệ.
đồng tâm
game mu
cho thuê nhà trọ
cho thuê phòng trọ
nhac san cuc manh
số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
dịch vụ thành lập công ty trọn gói
http://we-cooking.com/
chém gió
Nhạc Thành nói.

Năm nghìn kim tệ đối với Nhạc Thành mà nói xác thực chẳng là gì cả, xem thiếu nữ này bí ẩn, có vẻ thật là có cái gì tin tức.

- Ngươi chính là nói thật, ngươi không thể lần nữa gạt ta.

Nữ tử kia tựa hồ là phi thường sợ hãi Nhạc Thành nói.

- Yên tâm, ta cam đoan nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi nói ra tin tức thật sự.

Nhạc Thành lời thề son sắt đối với thiếu nữ nói.

- Tốt lắm, ta sẽ nói cho ngươi biết.

Thiếu nữ lập tức lần nữa nhìn thoáng qua chung quanh, để Nhạc Thành kéo đến

Is America Achieving Gun Nirvana?

The typical gun owner in America has long been a white conservative.  But the times, they are changing. In recent years, liberals, females...